Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

Compare list is empty

Please add products to compare.

Ambedkar Oliyil Enathu Theerpugal அம்பேத்கர் ஒளியில் எனது தீர்ப்புகள்

(0)
அம்பேத்கர் ஒளியில் எனது தீர்ப்புகள்
Price: 100.00

In Stock

SKU
MANARKENI 002
அம்பேத்கர் சொல்லியிருக்கின்ற கருத்துகள் தந்தை பெரியாரின், பேரறிஞ்ர் அண்ணாவின் கருத்துகளோடு ஒத்த கருத்துகள் என்பதையும் அந்தக் கருத்துகளின் அடிப்படையில்தான் நீதிபதி சந்திரு அவர்கள் இந்தத் தீர்ப்புகளை வழங்கியிருக்கிறார் என்பதையும் இந்த நூலைப் படித்தபோது நான் புரிந்துகொண்டேன்.

- கலைஞர் கருணாநிதி
No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.