Loading... Please wait...

Categories

Our Newsletter


யுவபாரதம் : இந்திய தேசிய இயக்கத்தின் வரலாறு

Price:
Rs.260.00
SKU:
SANDHYA 247
Weight:
0.56 KGS
Rating:
( )
Shipping:
Calculated at checkout
Gift Wrapping:
Options available
Quantity:
Bookmark and Share


Other Details

எழுத்தாளர்:
லாலா லஜபதிராய்
தமிழில்:
கல்கி

Product Description

பஞ்சாப் சிங்கம் என்ற​​ழைக்கபடும் லாலா லஜபதிராய் இந்தியர்களின் விருப்பங்க​ளைத் ​தெரிவிக்க இங்கிலாந்து ​சென்ற குழுவில் இடம்​பெற்றவர். இந்தக்குழுவின் ​கோரிக்​​கைகள் ஏற்கப்படாத நி​லையில் தமது எண்ணங்க​ளை இங்கிலாந்து மக்கள் மனதில இடம் ​பெறச் ​செய்ய லஜபதிராய் எழுதிய YOUNG INDIA என்ற நூலின் தமிழ​மொழி ​பெயர்ப்பு இந்த நூல். ​மொழி ​பெயர்த்திருப்பவர் கல்கி, பண்​டைய இந்தியாவின் அரசர்கள் அரச​மைப்பு மு​றைகள். சமயக் கலப்புகள் என பல்​வேறு விஷயங்க​ளைப் பதிவு ​செய்திருக்கும் இந்த நூலில் லஜபதிராய் ஆங்கி​லேய அரசின் மக்கள் வி​ரோதப ​போக்​கையும் சுரண்டல்க​ளையும் கடு​மையாக விமர்சனம் ​செய்கிறார்.


Find Similar Products by Category


Write your own product review

Product Reviews

This product hasn't received any reviews yet. Be the first to review this product!

Add to Wish List

Click the button below to add the யுவபாரதம் : இந்திய தேசிய இயக்கத்தின் வரலாறு to your wish list.

You Recently Viewed...